Tarieven en vergoedingen

Cara Valk is geregistreerd hapthotherapeut bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De behandeling haptotherapie wordt door vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed in een aanvullende verzekering bij het basispakket. Haptotherapie valt onder de complementaire zorg. In uw verzekeringspolis kunt u zien hoeveel uw verzekeraar vergoedt. Haptotherapie gaat niet ten koste van uw eigen risico. Een verwijzing van huisarts of specialist is niet noodzakelijk.

Tarieven:
Haptotherapie individueel, 60 min: ………………………………………… € 80,-
Haptotherapie individueel, 40 min: ………………………………………… € 45,-

Haptonomische sportbegeleiding individueel, 40 min:
(wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar): ………………………. € 35,-

Registratiegegevens Cara Valk en Haptonomiepraktijk Cara Valk:
NFG: 8451
RBCZ: 810528R
Persoonlijke AGB-code: 90102459
Praktijk AGB-code: 90061904
KvK: 10147817
btw-id NL001872455B79