Haptotherapie Nijmegen

Haptonomie: het gevoelsleven als basis

Haptonomie bestudeert het gevoelsleven en de betekenis ervan voor de menselijke ontwikkeling. De tastzin is hierin essentieel. Het is ons meest oorspronkelijk vermogen om onszelf en onze leefwereld te ontdekken. Nauw verbonden met de tast is ons vermogen om te voelen. In de groei van baby tot volwassene voeden deze vermogens ook onze verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo spelen ze een belangrijke rol in relaties met anderen en in de manier waarop we door het leven gaan.
In de loop van ons leven worden we steeds ‘verstandiger’. We wennen als het ware aan een verstandelijke benadering van problemen of lichamelijke klachten. Soms zelfs zó dat ons gevoelsleven zich niet verder ontwikkelt of dat het denken, voelen en doen niet meer vanzelfsprekend met elkaar verbonden zijn. Zo kunnen we vastlopen: in werk, studie, in onze relaties met anderen of met onszelf. Het gevoelsleven opnieuw aanspreken en dit betrekken in ons denken en doen is dan de basis voor herstel.

Haptotherapie

Samen met de therapeut verheldert u uw probleem of klacht. Door gesprek, aanraking en ervaringsoefening beleeft en verwerkt u de gevoelens die u hierbij heeft. Zo krijgt u niet alleen een rationeel, maar ook een gevoelsmatig inzicht in uw probleem of klacht en de manier waarop u daarmee omgaat. U leert te vertrouwen op uw eigen vermogen om te voelen en hier betekenis aan te geven. Daarbij verbindt u uw gevoelens op zinvolle wijze met uw denken en doen. Doorgaans merken cliënten gaandeweg dat zij innerlijk zekerder worden en beter opgewassen zijn tegen moeilijkheden. Klachten kunnen verminderen of cliënten ervaren (weer) levensplezier, levenskwaliteit ondanks lichamelijke of emotionele problemen.

 

behandelbank voor haptotherapie nijmegen

 

Samenwerken met de therapeut

Als cliënt werkt u actief samen met de therapeut. Deze gebruikt zijn eigen tast en voelend vermogen en nodigt u uit uw gevoelens te verkennen. Een affectief bevestigend contact is voorwaarde om zo te werken. De therapeut biedt hiervoor een veilige, stevige basis. Haptotherapie is echter “geen ‘voel je goed ‘ therapie. Het helpt je om te voelen wat er is en daar verantwoordelijk mee om te gaan, zowel naar jezelf als naar de ander.” (Els Plooij)
De relatie met de therapeut biedt dus naast ‘goede’ gevoelens ook de mogelijkheid om te ontdekken wat moeilijk en kwetsbaar is en daarmee om te gaan. Op deze manier wordt de therapie voor de cliënt een ‘proeftuin’ om – opnieuw – te leren met zichzelf, met zijn problemen en met anderen om te gaan.

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Bel of neem contact op voor een kennismaking.

Haptotherapie Nijmegen

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren